Онлайн книжарница

понеделник, 29 март 2010 г.

ТИС - Такси Информационна Система


Статията е публикувана във вестник "Пари".


През последните няколко години българските фирми за
информационни технологии/ИТ/ предлагат на пазара все
по-изгодни и качествени продукти. При това те са все
по-конкурентноспособни на западните. И то до такава
степен, че се получават следните учудващи коментари от
стабилни и платежоспособни клиенти:
“Не може вашият софтуерен продукт да е толкова пъти
по-евтин и същевременно да е качествен. Моля да ни
извините, но за момента ще предпочетем западния.”
Една българско предприятие, което отскоро предлага на
пазара качествен и евтин софтуеър е фирма “Инбиз”ООД.
Тя е основана през месец май 2002г. Неин управител е
Николай Нероев.
В по-долните редове бих желал да представя един
софтуерен продукт на “Инбиз” ООД, който със сигурност
ще заинтересува собствениците на таксиметрови фирми.
Продуктът се нарича
ТИС/Такси Информационна Система/.
Главната цел на ТИС/Такси Информационна Система/ е да
автоматизира ежедневния процес, както на получаване на
информация от клиентите на таксиметровите компании под
формата на заявки/поръчка на такси за даден адрес/,
така и на обработката на тази информация с цел
съхранение за по-нататъшното и използване, и
анализиране на вътрешно-фирмените и външните процеси,
ориентирани към клиентите на таксиметровата компания
за подобряване качеството на обслужването им.
В настоящия момент операторите, които работят в
таксиметровите компании са изключително натоварени от
сравнително големия брой поръчки/заявки/, които трябва да обслужат
на ден. Дейността от приемането на заявката до
успешното и изпълване е рутинна и механична.
Автоматизирането на този процес благодарение на
информационната система осигурява възможност за бързо
и ефикасно обслужване на клиентите. Освен това
таксиметровите компании ще могат да избегнат
/евентуалното/ повторно обаждане до клиента за
потвърждение на поръчката и ще намалят разходите си за
текефонни обаждания около 30-40% минимум.
С помощта на ТИС собствениците на таксиметрови
компании ще имат възможност да извършват цялостен
анализ върху работния процес, да откриват лесно
извършени нарушения от страна на операторите или
таксиметровите шофьори. Да отговорят компетентно на
оплаквания от страна на потребителите на
таксиметровата услуга, както и да поощряват своите
редовни клиенти, наблюдавайки статистиката на тяхната
активност.
По-нататъшните перспективи за усъвършенстване на ТИС
са в следните направления:
- Отдалечена връзка между отделните инстанции на ТИС
през Интернет.
- WEB интерфейс на ТИС с възможността за работа със
системата в Интернет.
- WAP административен интерфейс за мобилен контрол
върху ТИС.
- Възможност клиента сам да регистрира заявка за такси
през WEB и WAP интерфейс.
- Електронно разплащане на клиентите с абонаментни
карти или стандартни дебитни/кредитни карти през
интернет.
ТИС вече е успешно интегрирана във водещата
таксиметрова компания “Yes&Yelow”.
Ако сте собственик на таксиметрова фирма и искате да
закупите представената по-горе система или просто се
интересувате от разнообразен български софтуеър,
можете да посетите следния адрес в Интернет:
www.intersoftpro.com

споделяне на връзка

Няма коментари: