Изберете ме за общински съветник на град Кърджали

Изберете ме за общински съветник на град Кърджали
Моля гласувайте преференциално за мен с номер 106 от бюлетината на СДС.