Онлайн книжарница

петък, 20 юни 2014 г.

"ИЗМЕРЕНИЯ И МОДЕЛИ" - юбилейно издание по повод 40 годишната непрекъсната дейност на "Клуб Иван Ефремов"


Издава "Дружеството на българските фантасти "Тера Фантазия"

Изданието е луксозно, във формат А4 132 стр. 16 от които цветни. Представен е творческият живот на клубното обединение, неговата неформална и институционална роля в развитието на българската фантастика през годините. Разказани си предисториите на изработения от клубни членове в-к "Фантастика, евристика и прогностика" който бе подготовката за първото в България професионално списание за фантастика "ФЕП", което излиза от 1988-1992 г.; и на в-к "Тера Фантастика" който пък бе репетиция за прозина "Тера Фантастика" който излиза от 1999 до 2013. Има и разкази, както написани в последно време, така и изровени от архивите на клубните фензини. Особено интересни са "продълженията" написани от деца на клубни членове - днес автори от второ поколение. Специално е поднесена, с богати цветни илюстрации историята на създаването и успеха на англоезичното списание за славянска фантастика ORPHIA, което на Worldcon 1990 в Хага получи наградата Carel. Има много цветни снимки от клубните събития и фестивали, картини от художниците фантасти правили изложби през годините. Накрая в отделен блок е представен творческия колектив "Практис", чийто членове днес са реализирани интелектуалци в САЩ, които макар и доктори на науките и магистри днес продължават да творят фантастика на български език.

Няма коментари: