Онлайн книжарница

понеделник, 11 ноември 2013 г.

Боговете не са всемогъщи - Андрей Филипов


Книгата е сборник от разкази и новели с обща тематика. Първоначално идеята бе тривиална – контакти от първи род. Макар и да се придържам строго към научната фантастика, реших да внеса известна доза хумор в повествованието, като за целта обърнах ракурса на 180 градуса и визирах проблема през призмата на Техния, чуждопланетен мироглед. И дори се опитах да поставя пришълците в непривични за тях деликатни ситуации. Ала постепенно моите намерения се сдобиха с по-широки измерения и сега с увереност мога да твърдя, че основната идея, която лансирам, и главната теза, която се старая да отстоя, е посветена на набиращата скорост хипотеза за палеоконтакт, сиреч ‒ среща в древността. Как бих аргументирал?

При цялото си уважение към мистър Дарвин и неговата Еволюция на видовете аз съм склонен да смятам, че науката, въпреки гигантския си подем през последните няколко столетия, не е в състояние да даде конкретен отговор на въпроса за произхода на човечеството. Фактите, които археологията ни сервира, ме навеждат на мисълта, че не способността към приспособяване е решаващият фактор за нашия прогрес. Притчите от Стария завет са далеч по-убедителни в тази насока и почти се доближават до евентуалното решение на задачата, колкото и странно да звучи това...

Няма коментари: